ЈНМВ 3/2015

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ПРОИЗВОДИ ЗА ЛИЧНУ НЕГУ, ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА Позив за подношење понуде ЈНМВ 3/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 3/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 2/2015

БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА И РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА Позив за подношење понуде ЈНМВ 2/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 2/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 1/2015

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА – ГОРИВА Конкурсна докуметација ЈНМВ 1/2015 Позив за подношење понуде ЈНМВ 1/2015 Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ 1/2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 1/2015 Пречишћен текст конкурсне документације...