Набавке на које се Закон не примењује

(члан 27. став 3 Закона) Набавке друштвених и других посебних услуга из члана 75. Закона које су изузете од примене Закона

Набавка услуга Омладинске задруге БП-1/2021

Набавка услуга кувања оброка за потребе програма Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада БП-5/2021

Набавка услуга хотелског смештаја БП-16/2021

Набавка услуга ресторана БП-17/2021

Набавка услуга ресторана БП-21/2021