ЈН 1/2015

НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ АРТИКЛИ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА Позив за подношење понуде ЈН 1/2015 Конкурсна документација ЈН 1/2015 Измена и допуна конкурсне документације ЈН 1/2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈН...