ЈНМВ 13/2015

НАБАВКА МОТОРНОГ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ Конкурсна документација за ЈНМВ 13/2015 Позив за подношење понуде ЈНМВ 13/2015 Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ 13/2015 Пречишћен текст конкурсне документацијrе ЈНМВ 13/2015 Oбавештење о продужењу рока за подношење...

ЈНМВ 12/2015

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2015 Позив за подношење понуде ЈНМВ 12/2015 Одлука о додели уговора ЈНМВ 12/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 11/2015

НАБАВКА ТВРДОГ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА Позив за подношење понуде ЈНМВ 11/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 11/2015 Одлука о додели уговора ЈНМВ 11/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 10/2015

УСЛУГЕ ПУТНИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ Конкурсна документација ЈНМВ 10/2015 Позив за подношење понуде ЈНМВ 10/2015 Одлука о додели уговора ЈНМВ 10/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 9/2015

УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА Позив за подношење понуде ЈНМВ 9/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 9/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 9/2015 Одлука о додели уговора ЈНМВ...

ЈНМВ 8/2015

УСЛУГЕ РЕСТОРАНА Позив за подношење понуде ЈНМВ 8/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 8/2015 Одлука о додели Уговора ЈНМВ 8/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...