ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – КУВАЊА ОБРОКА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГРАМА НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА

Одлука о додели уговора ЈНМВ-4/2016
Позив за упућивање понуде-ЈНМВ-4/2016
Конкурсна документација-ЈНМВ-4/2016
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-4/2016