ЈНМВ 2/2016

РАЗНИ ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ Позив за подношење понуде ЈНМВ 2/2016 Конкурсна документација ЈНМВ 2/2016 Одлука о додели уговора ЈНМВ 2/2016 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ОП 1/2016

БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА И РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА Позив за упућивање понуде ОП 1/2016 Конкурсна документација ОП 1/2016 Одговор на питање понуђача ОП 1/2016 Одлука о додели уговора ОП 1/2016 Обавештење о закљученом уговору ОП...

ЈНМВ 1/2016

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА – ГОРИВА Позив за упућивање понуде ЈНМВ 1/2016 Конкурсна документација ЈНМВ 1/2016 Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ 1/2016 Пречишћен текст конкурсне документације ЈНМВ 1/2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ...

ЈН 4/2015

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА Конкурсна документација ЈН 4/2015 Позив за подношење понуде ЈН 4/2015 Измена и допуна конкурсне документације ЈН 4/2015 Пречишћен текст...

ЈНМВ 13/2015

НАБАВКА МОТОРНОГ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ Конкурсна документација за ЈНМВ 13/2015 Позив за подношење понуде ЈНМВ 13/2015 Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ 13/2015 Пречишћен текст конкурсне документацијrе ЈНМВ 13/2015 Oбавештење о продужењу рока за подношење...