ЈНМВ- 2/2020 Услуга кувања оброка за потребе програма Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада

Позив за упућивање понуда Конкурсна документација Одговор на питање понуђача Измена и допуна конкурсне документацијe Пречишћен текст Конкурсне документације I Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом...

ОП-1/2020 Намирнице и прехрамбени артикли за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада

Позив за подношење понуда ОП-1/2020 Конкурсна документација ОП-1/2020 Одговор на питање понуђача ОП-1/2020 Одлука о додели уговора ОП-1/2020 Обавештење о закљученом уговору ОП-1/2020 Одлука о измени уговора...