НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБЕГЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА , БРОЈ 05-13/2

Позив за подношење понуде ЈН 2/2015
Конкурсна документација ЈН 2/2015
Измена и допуна конкурсне документације ЈН 2/2015
Питања и одговори ЈН 2/2015
Пречишћен текст конкурснe документацијe ЈН 2/2015
Питања и одговори II ЈН 2/2015
Пречишћен текст II конкурсне документације ЈН 2/2015
Питања и одговори III ЈН 2/2015
Измена и допуна II конкурсне документације ЈН 2_2015
Пречишћен текст III конкурсне документације ЈН 2/2015
Измена и допуна III конкурсне документације ЈН 2/2015
Питања и одговори IV ЈН 2/2015
Измена и допуна IV конкурсне документације ЈН 2/2015
Обавештење о продузењу рока за подношење понуда у поступку ЈН 2/2015
Пречишћен текст IV конкурсне документације ЈН 2/2015
Обавештење о закљученом Уговору ЈН 2/2015