ЈНМВ-4/2017 Услуга кувања за потребе програма Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада

Конкурсна документација ЈНМВ-4/2017 Позив за упућивање понуда ЈНМВ-4/2017 Одговори на питања понуђача Одговор на питање понуђача ЈНМВ- 4/2017 Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом...

Op-2/2017 Намирнице и прехрамбени артикли за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада

Позив за подношење понуда ОП-2/2017 Конкурсна документација Оп-2/2017 Питање понуђача и одговор ОП-2/2017 2. Питање понуђача и одговор ОП-2/2017 3. Питање понуђача и одговор ОП-2/2017 Измена и допуна конкурсне документације ОП-2/2017 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 конкурсне...