ЈНМВ- 2/2020 Услуга кувања оброка за потребе програма Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада

Позив за упућивање понуда Конкурсна документација Одговор на питање понуђача Измена и допуна конкурсне документацијe Пречишћен текст Конкурсне документације I Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом...