ЈНМВ 3/2016

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ПРОИЗВОДИ ЗА ЛИЧНУ НЕГУ Позив за подношење понуде ЈНМВ 3/2016 Конкурсна документација ЈНМВ 3/2016 Одлука о додели уговора ЈНМВ 3/2016 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 2/2016

РАЗНИ ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ Позив за подношење понуде ЈНМВ 2/2016 Конкурсна документација ЈНМВ 2/2016 Одлука о додели уговора ЈНМВ 2/2016 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ОП 1/2016

БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА И РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА Позив за упућивање понуде ОП 1/2016 Конкурсна документација ОП 1/2016 Одговор на питање понуђача ОП 1/2016 Одлука о додели уговора ОП 1/2016 Обавештење о закљученом уговору ОП...

ЈНМВ 1/2016

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА – ГОРИВА Позив за упућивање понуде ЈНМВ 1/2016 Конкурсна документација ЈНМВ 1/2016 Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ 1/2016 Пречишћен текст конкурсне документације ЈНМВ 1/2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ...