ЈНМВ-9/2018 Набавка 1.200 хигијенских пакета

Позив за подношење понуда ЈНМВ-9/2018 Конкурсна документација ЈНМВ-9/2018 Одговор на питање понуђача ЈНМВ-9/2018 Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ-9/2018 Пречишћен текст 1 конкурсне документације ЈНМВ-9/2018 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда...

ОП-3/2018 Набавка 1.200 прехрамбених пакета

Позив за подношење понуда ОП-3/2018 Конкурсна документација ОП-3/2018 Одговор на питање понуђача ОП-3/2018 Измена и допуна конкурсне документације ОП-3/2018 Пречишћен текст 1 конкурсне документације ОП-3/2018 2 Одговор на питање понуђача ОП-3/2018 Одлука о додели...