Набавке на које се Закон не примењује

(члан 27. став 3 Закона) Набавке друштвених и других посебних услуга из члана 75. Закона које су изузете од примене Закона

Набавка услуга Омладинске задруге БП-1/2021