ОП-1/2020 Намирнице и прехрамбени артикли за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада

Позив за подношење понуда ОП-1/2020 Конкурсна документација ОП-1/2020 Одговор на питање понуђача ОП-1/2020 Одлука о додели уговора ОП-1/2020 Обавештење о закљученом уговору ОП-1/2020 Одлука о измени уговора...

ЈНМВ-10/2019 1.200 хигијенских пакета

Позив за подношење понуда ЈНМВ-10/2019 Конкурсна документација ЈНМВ-10/2019 Питање и одговор ЈНМВ-10/2019 Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ-10/2019 Пречишћен текст 1 конкурсне документације ЈНМВ-10/2019 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда...