Op-2/2017 Намирнице и прехрамбени артикли за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада

Позив за подношење понуда ОП-2/2017 Конкурсна документација Оп-2/2017 Питање понуђача и одговор ОП-2/2017 2. Питање понуђача и одговор ОП-2/2017 3. Питање понуђача и одговор ОП-2/2017 Измена и допуна конкурсне документације ОП-2/2017 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 конкурсне...