ЈНМВ 7/2015

НАБАВКА 600 ПРМ. МЕКОГ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА Позив за подношење понуде ЈНМВ 7/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 7/2015 Одлука о додели уговора ЈНМВ 7/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 6/2015

НАБАВКА 1.200 ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА Позив за подношење понуде ЈНМВ 6/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 6/2015 Одлука о додели уговора ЈМНВ 6/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 5/2015

НАБАВКА УСЛУГА ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 3 Конкурсна документација ЈНМВ 5/2015 Позив за подношење понуде ЈНМВ 5/2015 Питање и одговор ЈНМВ 5/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 4/2015

УСЛУГА КУВАЊА ОБРОКА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГРАМА НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА, ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/20105 Конкурсна документација ЈНМВ 4/2015 Питање и одговор ЈНМВ 4/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 3/2015

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ПРОИЗВОДИ ЗА ЛИЧНУ НЕГУ, ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА Позив за подношење понуде ЈНМВ 3/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 3/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...

ЈНМВ 2/2015

БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА И РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА Позив за подношење понуде ЈНМВ 2/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 2/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ...