ЈНМВ-12/2018 Набавка електричних апарата за домаћинство

Позив за подношење понуда ЈНМВ-12/2018 Конкурсна документација ЈНМВ-12/2018 Питање и одговор ЈНМВ-12/2018 Измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ-12/2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ-12/2018 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 Конкурсне документације...